บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ  “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER  AWARD 2019”  3 รางวัล ได้แก่ Best Quality,Best Cost Improvement และ Best Delivery จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD.โดย ...

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “The Best Supplier of TGRT Delivery Award 2019”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “The Best Supplier of TGRT Delivery Award 2019”

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ The Best Supplier of TGRT Delivery Award 2019 จากบริษัท TOYODA GOSEI ASIA CO.,LTD. โดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการ ...