สมท.วท.กห. ตรวจประเมินโรงงานผลิต Rubber Track Shoes

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานร่วมต้อนรับ พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห และคณะทำงานตรวจสอบและทดสอบมาตรฐานยุทโธปกรณ์ ที่มาเยี่ยมชมและตรวจประเมินโรงงานผลิตแผ่นรองสายพาน (Rubber Track Shoes) ประจำรถถัง T-84 OPLOT เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง Previous Next ...

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมต้อนรับ คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่จากกองจัดการโรงงาน การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและหารือเกี่ยวกับการผลิตยางแท่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ...

Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ มอบตู้หนังสือพร้อมชุดหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง จำนวน 6 โรงเรียน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 216,000.00 บาท โดย คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดตู้หนังสือพร้อมทุนการศึกษาแก่ คุณวรางคณา ยอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์, คุณครูนิตยา วันสว่าง ...