บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เข้าร่วมกิจกรรม “หมู่บ้าน อยู่เย็น” กับชุมชนหมู่บ้านสามเนิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เข้าร่วมกิจกรรม “หมู่บ้าน อยู่เย็น” กับชุมชนหมู่บ้านสามเนิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส ร่วมจัดบูทกิจกรรมในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ประจำปี 2565 ณ ...

บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนวัคซีน Moderna แก่โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี

บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนวัคซีน Moderna แก่โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี

คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ ผู้แทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้ามอบวัคซีน Moderna จำนวน 88 dose ให้แก่ คุณชญาดา กิจจาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร โรงพยาบาลเอกชล ...

KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน

KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน

บจ. คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) : KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี ...