กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 400 จำนวน 50 ชุด ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 400 จำนวน 50 ชุด ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

16 ก.ย. 2564 คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 400 จำนวน 50 ชุด ให้แก่ คุณสมโภช หาญสัตย์ ...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ บจ. พี ไอ อินดัสทรี มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามโดมแดง วัดละหารไร่ จ.ระยอง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ บจ. พี ไอ อินดัสทรี มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามโดมแดง วัดละหารไร่ จ.ระยอง

17 ส.ค. 64 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ บจ. พี ไอ อินดัสทรี มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามโดมแดง วัดละหารไร่ จ.ระยอง โดย คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ ...