News & Event

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 10/2566 โรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รรองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ ทุนสนับสนุนการศึกษา และรองเท้ากีฬา ในโครงการ Play...

ศูนย์วิศวกรรมออโตเมชั่นและโรโบติค ร่วมแสดงนวัตกรรมในงาน Automation & Robotic Day 2024 และรับประกาศนียบัตรขีดความสามารถ SI

ศูนย์วิศวกรรมออโตเมชั่นและโรโบติค กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำระบบการผลิตและวัดผลประสิทธิภาพการผลิตแบบ real-time (OEE Platform) ที่พัฒนาโดยทีมออโตเมชั่นเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Automation & Robotic...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็นหนึ่งใน 31 องค์กรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น 3 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้...

ประมวลภาพ : งานวันเด็กแห่งชาติ 2567 – กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

BKK - โรงเรียนวัดโพธิ์หอม    SRI - หน้าโรงงาน Thai-nihon seals  ...

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 9/2566 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับกลุ่มสานใจจัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมมอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือและทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา นำทีมโดย...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “MWIT Run Together Bond Forever”

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนในการจัดโครงการวิ่งระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ “MWIT Run Together Bond Forever” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม...