มอบเงินสนับสนุนและ OPTIMUZ-SAN MAT แก่โรงพยาบาลตากสิน

มอบเงินสนับสนุนและ OPTIMUZ-SAN MAT แก่โรงพยาบาลตากสิน

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ...

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายประพันธ์  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย ...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจที่จะอยู่รอด ต้องปรับตัว สร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ...