News & Event

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 11”

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 11” ให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 7/2566 ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว อ.เมือง จ.นครนายก

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น...

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 6/2566 รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 จังหวัดปัตตานี

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมฝ่ายขายและการตลาด Natural Rubber และ บจ. ครีเอทีฟ...

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 5/2566

          คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านการตลาด บริษัท...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน

                บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส สาขาระยอง...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส...