News & Event

พิธีเปิด Polymer Technology Summer Camp ปี 2567

โครงการ Polymer Technology Summer Camp   ประจำปี 2567 จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 20)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 20) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้ หรือ...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ AREF-IC 2024

                ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียาง AREF-IC 2024 ภายใต้ Concept "Global Challenges and Opportunities...

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 10/2566 โรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รรองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ ทุนสนับสนุนการศึกษา และรองเท้ากีฬา ในโครงการ Play...

ศูนย์วิศวกรรมออโตเมชั่นและโรโบติค ร่วมแสดงนวัตกรรมในงาน Automation & Robotic Day 2024 และรับประกาศนียบัตรขีดความสามารถ SI

ศูนย์วิศวกรรมออโตเมชั่นและโรโบติค กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำระบบการผลิตและวัดผลประสิทธิภาพการผลิตแบบ real-time (OEE Platform) ที่พัฒนาโดยทีมออโตเมชั่นเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Automation & Robotic...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็นหนึ่งใน 31 องค์กรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น 3 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้...