News & Event

สมท.วท.กห. ตรวจประเมินโรงงานผลิต Rubber Track Shoes

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานร่วมต้อนรับ พล.ต.วันชัย...

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมต้อนรับ คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่จากกองจัดการโรงงาน การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและหารือเกี่ยวกับการผลิตยางแท่ง...

Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม...

ค่ายอาสาพัฒนา ร.ร.บ้านหนองไผ่ จ.เพชรบุรี

พนักงานและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 19 ลงพื้นที่อาสาพัฒนา...

Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม...

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 10”

บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 10”...