NEWS & EVENT

เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาด้านยางและโพลิเมอร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2565 (รุ่น18)

เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาด้านยางและโพลิเมอร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2565 (รุ่น18)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยียางและพลาสติกให้บริการคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้น...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดวอร์มให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดวอร์มให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 65 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดวอร์มให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนเงิน...
Read More