News & Event

PSC#20 อาสาอนุรักษ์เขาช่องลม

พนักงานและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 20 ล่องเรือหางยาวลงพื้นที่อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เขาช่องลม...

พิธีเปิด Polymer Technology Summer Camp ปี 2567

โครงการ Polymer Technology Summer Camp   ประจำปี 2567 จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน...

โครงการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนด้วยเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคุณอุเทน จันทวงษ์ ผู้จัดการฝ่าย ICT and...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 20)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 20) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้ หรือ...

โครงการมอบหนังสือมอบอนาคต ครั้งที่ 11 ร.ร.บ้านลำแก่น จ. พังงา

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรม Play Station "มอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 11/2566" มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ AREF-IC 2024

                ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียาง AREF-IC 2024 ภายใต้ Concept "Global Challenges and Opportunities...