NEWS & EVENT

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอินทผลัมสดเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอินทผลัมสดเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 4 ส.ค. 2564 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอินทผลัมสด จำนวน...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดแกลอนเติม จำนวน 80 แกลลอน ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดย คุณศุภชัย...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมีให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมีให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เริ่มขาดแคลน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont Tyvek 600...
Read More