NEWS & EVENT

KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน

KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน

บจ. คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) : KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม...
Read More
PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

วันที่ 3 พ.ค. 65 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบ ATK ให้กับ อบต.ละหาร จ.ระยอง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบ ATK ให้กับ อบต.ละหาร จ.ระยอง

คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี ตัวแทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดตรวจ Antigen Test...
Read More