กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด Optimuz san และน้ำยา Quat San แก่ อบต.ละหาร, อบต.หนองบัว ,การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ จ.ชลบุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด Optimuz san และน้ำยา Quat San แก่ อบต.ละหาร, อบต.หนองบัว ,การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ จ.ชลบุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยการมอบ หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT SAN แก่ อบต.ละหาร จ.ระยอง, ...

งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”

งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ผู้บริหารบริษัท IRPC ...

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Polymer Technology Summer Camp ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านยาง, พลาสติก, ...