กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ SSI พัฒนา “นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ SSI พัฒนา “นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน”

โครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ภายใต้ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ดังนี้ ที่ ชื่อ-สกุล คณะ แขนง/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 1 น.ส.ณัฐรวี ตั้งจิตสิตเจริญ วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 น.ส.โสภิณญา นิธากร วิทยาศาสตร์ เคมี ...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลระยอง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลระยอง

คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ รองประธานกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงงาน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง รถเข็นทำหัตถการ 1 ...