กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 ภายในงาน Innovation Group’s Partnership Awards เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัทมอบรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Delivery Awards จำนวน 3 รางวัล และรางวัลประเภท Quality Awards จำนวน 3 รางวัล

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล มอบโล่เกียรติคุณประเภท Quality Awards ให้แก่

  • คุณโคจิโระ โทริสึ (Managing Director) ผู้แทน บริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่รางวัล Platinum Award
  • คุณปาณิสรา สิมะเกษม (Section-Head Plasticizer) ผู้แทน บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด รับโล่รางวัล Gold Award
  • คุณศิริรัตน์ อุษณกรกุล (President) ผู้แทน บริษัทสินทองไทย รับเบอร์ จำกัด รับโล่รางวัล Silver Award

คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล มอบโล่เกียรติคุณประเภท Delivery Awards ให้แก่

  • คุณภตวัต  อรุณกุลวัฒนา (Senior Manager) ผู้แทน บริษัท น้ำมันอพอลโล่ (ไทย) จำกัด รับโล่รางวัล Platinum Award
  • คุณวินัย  จันทร์โชติ (Marketing Manager) ผู้แทน บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด รับโล่รางวัล Gold Award
  • คุณอรรถบูลย์  วิบูลคณารักษ์ (Sales Manager) ผู้แทน บริษัท ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จำกัด รับโล่รางวัล Silver Award