กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บจ.เฟลตัน และโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบของขวัญและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กในต่างจังหวัด โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน เช่น อุปกรณ์กีฬา, สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน      กิจกรรมในครั้งนี้นำทีมโดย คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ นำตู้หนังสือพร้อมหนังสือรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ของเล่น จากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายไปร่วมบริจาค นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมและกิจกรรมสันทนาการที่จะมอบความสุขสนุกสนานให้แก่น้องๆ ด้วย

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 9 (จ.ชัยนาท)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น  โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 9 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเกษม ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท  โดยฝ่ายขาย บริษัท อินโนเวชั่น โพลีมิกซ์ จำกัด (IPM) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ  และเข้าร่วม Read More