คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี ตัวแทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองสำหรับพนักงาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา

#อินโนเวชั่นร่วมใจสู้ภัยโควิด19