NEWS & EVENT

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read More
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน บริษัทพี ไอ อินดัสทรี จำกัดได้ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2562...
Read More
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Cost Cooperation Award ประจำปี 2018”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Cost Cooperation Award ประจำปี 2018”

คุณธิติพงศ์ มุสิกรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ “Best Cost Cooperation Award” (การให้ความร่วมมือด้านการจัดการต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม ) ประจำปี...
Read More