NEWS & EVENT

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลระยอง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลระยอง

คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ รองประธานกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงงาน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 3...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด Optimuz san และน้ำยา Quat San แก่ อบต.ละหาร, อบต.หนองบัว ,การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ จ.ชลบุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด Optimuz san และน้ำยา Quat San แก่ อบต.ละหาร, อบต.หนองบัว ,การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ จ.ชลบุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยการมอบ หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT...
Read More
งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”