NEWS & EVENT

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read More
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน บริษัทพี ไอ อินดัสทรี จำกัดได้ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2562...
Read More