NEWS & EVENT

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 9   “Chem Challenge #9”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 9 “Chem Challenge #9”

          กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Chem Challenge ครั้งที่ 9...
Read More
3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง 3 องค์กร...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บจ.เฟลตัน และโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบของขวัญและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กในต่างจังหวัด โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน เช่น อุปกรณ์กีฬา,...
Read More