NEWS & EVENT

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายประพันธ์  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจที่จะอยู่รอด ต้องปรับตัว สร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือหลักการที่นักอุตสาหกรรมต้องเรียนรู้
Read More
บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ  “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER...
Read More