กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 5 (จ.สระบุรี)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 5 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณจุฑารัตน์ พันธ์ไม้ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น  และได้จัดพิธีมอบตู้หนังสือครั้งที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ชลบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ผู้แทนรับมอบโดย คุณสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้แทนรับมอบโดย คุณประไพ พ้นภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี Read More