กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ SSI พัฒนา “นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน”

โครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ภายใต้ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้พัฒนาโครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ขับขี่ยวดยาน ตลอดจนช่วยป้องกันรถจักรยานยนต์ที่ลื่นเสียหลักบริเวณทางโค้ง ตกไหล่ทาง โดยราวกันตกดังกล่าวออกแบบให้ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานร่วมกับยางพาราธรรมชาติที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษทำให้การ์ดเรลนี้มีความยืดหยุ่นสามารถดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดี ราวกันตกตัวต้นแบบนี้มีความยาว 32 เมตร ติดตั้งบริเวณทางโค้ง บนถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง หมายเลข ปข.4056 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้ทำการส่งมอบราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ให้แก่ อบต.แม่รำพีง โดยมี คุณวนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และคุณพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 5 (จ.สระบุรี)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 5 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณจุฑารัตน์ พันธ์ไม้ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น  และได้จัดพิธีมอบตู้หนังสือครั้งที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ชลบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ผู้แทนรับมอบโดย คุณสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้แทนรับมอบโดย คุณประไพ พ้นภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี Read More