พนักงานและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 20 ล่องเรือหางยาวลงพื้นที่อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เขาช่องลม เขื่อนขุนด่านประการชล จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างบ้านนกกว่า 30 หลังเพื่อเป็นที่พักอาศัยให้นกและสัตว์ป่าขนาดเล็กได้หลบร้อนหลบฝนหลบหนาวรวมถึงใช้ทำรังป้องกันอันตรายและขยายพันธุ์ได้ และอีกหนึ่งกิจกรรมคือยิงเมล็ดพันธุ์มะค่าโมงเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้ผืนป่า มะค่าโมงเป็นไม้เนื้อแข็ง โตไว เมื่อโตเต็มที่จะให้ร่มเงารักษาความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เป็นแนวกันลมและป้องกันการพังทลายของดินที่เกิดจากการไหลของน้ำได้เป็นอย่างดี สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า อีกทั้งช่วยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมสานต่อนโยบายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง