กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 มอบตู้หนังสือพร้อมชุดหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 โรงเรียน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 241,000.00 บาท

วันที่ 3 พฤษภาคม 66 คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการบริหาร ด้านโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานเปิดงานและมอบชุดตู้หนังสือพร้อมทุนการศึกษาแก่ คุณเดช นาคาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ คุณราตรี เจริญบุตร คุณครูโรงเรียนบ้านกุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ คุณวิรัตน์ ชูเพชร ผู้จัดการสหกรณ์ชาวสวนยางภูผาหมอก และ คุณทอง จันหอม ประธานสหกรณ์ชาวสวนยางภูผาหมอก ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบทุนการศึกษารวมถึงทำกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าร่วมกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 พฤษภาคม 66 คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานเปิดงานและมอบชุดตู้หนังสือพร้อมทุนการศึกษาแก่ คุณมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกันทรอมน้อย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ คุณฤทธิชัย บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ คุณประยุทธ วันทา คุณครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ คุณมณฑา เจียดรัมย์ คุณครูโรงเรียนบ้านง้าง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ คุณวชิรกาญจน์ พิมหา คุณครูโรงเรียนบ้านตราด อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากเครือข่ายผู้นำสหกรณ์ชาวสวนยางกันทรอมและภูสิงห์มาร่วมงานรวมถึงทำกิจกรรมกระเป๋ามัดย้อมและเพ้นท์กระเป๋ากับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ