วันที่ 3 พ.ค. 65 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี  ปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นพร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาและการดัดแปรน้ำยางธรรมชาติสำหรับการผลิตถุงมือยาง” ในโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ BCG ระยะที่ 2 โดย ดร.ภัทรวดี หนุนอนันต์