บจ. คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) : KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562 โดย คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นตัวแทนรับมอบโล่และประกาศนียบัตรจาก คุณสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน พร้อมนำคณะเยี่ยมชมโรงงานและติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมหลังจากได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพร่วมกับทางสถาบันไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา