คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รรองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ ทุนสนับสนุนการศึกษา และรองเท้ากีฬา ในโครงการ Play Station ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านผักเฮือก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 61,740.- บาท โดยมี คุณจีระพงษ์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือก พร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 55,744.- บาท โดยมี คุณจักรกฤษณ์ อุปจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา พร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ