คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. บ้านขะปู และ ร.ร. บ้านห้วยน้ำจาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 68,000.- บาท โดยมี คุณวัสสันต์  กองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะปูและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง พร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ