คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมฝ่ายขายและการตลาด บจ. เคมี อินโนเวชั่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งในครั้งนี้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. บ้านชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก และ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 100,711.- บาท