คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 4 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนบ้านต้นลำแพน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนวัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยา) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 91,000.- บาท พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมภพ ชวนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการรงเรียนวัดเขายี่สารได้จัดชุดการแสดงหุ่นสายโดยนักเรียน “คณะหุ่นสายช่อชะคราม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบันและสอนวิธีการเชิดหุ่นสายให้กับคณะผู้จัดงานรวมทั้งผู้แทนโรงเรียนที่มาร่วมงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม