เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “Innovation ทางรอด SMEs ในเวี AEC” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิจัย และฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น       ซึ่งในช่วงเวลา 13.00-15.10 น. ได้มีการมีการเสวนา หัวข้อ “การศึกษาของบริษัทที่นำวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจและประสบความสำเร็จ”   โดย      – ดร.สมสิทธฺ์  มูลสถาน (บจ.เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง)      – คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ (บจ.น้ำตาลมิตรผล)      – คุณโฮฬาร  วัฒนวินิน (บจ.เอเซียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด)      – คุณนรจิตร จิรางถูร (บจ.อินโนเวชั่น ไอที)ดำเนินการเสวนา โดยคุณชัชสรัญ กตัญญูคุนานนท์ ผู้จัดการโครงการคูปองนวัตกรรม เวลา 15.20-16.00 มีการบรรยายหัวข้อ “การนำนวัตกรรมมาปรับใช้องค์กร” โดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น