ศูนย์วิศวกรรมออโตเมชั่นและโรโบติค กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำระบบการผลิตและวัดผลประสิทธิภาพการผลิตแบบ real-time (OEE Platform) ที่พัฒนาโดยทีมออโตเมชั่นเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Automation & Robotic Day ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นำทีมโดย คุณอุเทน จันทวงษ์ ICT & Robotic Process Automation Manager ซึ่งงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน กับคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และหน่วยงานพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Future of Industrial Digital Transformation” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ยุคดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

.

ทั้งนี้ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส ได้รับประกาศนียบัตร ขีดความสามารถ System Integrator (SI) องค์กร ในระดับ Gold โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับมอบจาก นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)