คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย และ คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ร่วมเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด กับ กลุ่มเกษตรกรสวนยางกันทรอมและสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จ.ศรีสะเกษ เพื่อผลิตยางที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “ยางธรรมชาติที่ตรงกับความต้องการในโลกอนาคต” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ การยางแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ