บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคม 2567) ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา