พิธีเปิด Polymer Technology Summer Camp ปี 2567

โครงการ Polymer Technology Summer Camp   ประจำปี 2567 จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล มาร่วมต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย  รวมทั้ง คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Business Good Governance และ คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท  ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2567 จำนวน 11 คน จาก 8 สถาบันการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการภายใต้การดูแลของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น