21 ก.ค. 66

คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมงานฝ่ายขายและการตลาด บจ. พี ไอ อินดัสทรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนจำนวน 100 ต้น ในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน อ.ขลุง จ.จันทบุรี