ตามที่โครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 13 ปี 2558 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 18 คน ดังรายนามตามเอกสารแนบท้าย                ขอให้นักศึกษาส่งแบบยืนยันตอบรับภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 และมีกำหนดเข้ารับการรายงานตัวรวมทั้งร่วมพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ชั้น 4 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก นักศึกษาส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก