คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติยศ  สถานประกอบการประสบความสำเร็จดีเด่น ในนามบริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) ประจำปี 2561จาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในงานสัมนา Success Case และบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาการออกแบบระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ