ค่ายอาสาพัฒนา ร.ร.บ้านหนองไผ่ จ.เพชรบุรี

พนักงานและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 19 ลงพื้นที่อาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยมี คุณนภัสวรรณ คูหาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังมาช่วยเราทาสีโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทาสีอาคารโรงเรียน อาคารโรงอาหาร และห้องน้ำ เพื่อปรับปรุงอาคารให้เหมือนใหม่และสวยงามอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่เม้งจากค่ายอาสาอยากลอง ลองเลยและทีมพี่ๆ ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1207 จาก กอ.รมน. ภาค 1 ส่วยแยก 2 ศปป.กอ.รมน. ที่คอยเป็นหน่วยสนับสนุนช่วยให้เราทำกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแต่ก็มีสุขใจ พอเห็นรอยยิ้มน้องๆ ก็หายเหนื่อยแล้ว เราพร้อมจะเป็นแรงผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมสานต่อนโยบายของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นอย่างต่อเนื่อง