คณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมงานกับกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ในวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ.2554 ทางคณะอาจารย์และนักศึกษา จากจุฬาฯได้เข้าเยี่ยมชมงาน กับกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ณ อาคารศูนย์วิจัย และฝึกอบรม

โดยทางผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนำโดย ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคและวิธีการ ผลิตชิ้นส่วนยางยนต์ และพลาสติก ต่างๆ และยังได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าดูขั้นตอนการทำงานและการพัฒนาสินค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนา ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นอีกด้วย