กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบหน้ากาก Face Shield แก่ อบต. หนองบัว และ อบต. ละหาร จ.ระยอง ส่งต่อให้พนักงานเก็บขยะและผู้ให้บริการสาธารณะซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเสี่ยงกับเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบุคคลกลุ่มนี้ต้องทำงาท่ามกลางขยะและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเชื้อจากการทิ้งขยะที่ผิดวิธีอย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคือเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง อย่างเช่นการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยและทิชชู หรือขยะติดเชื้อที่ใช้แล้วให้ถูกสุขลักษณะ มัดปากถุงให้มิดชิดก่อนทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นขอร่วมส่งกำลังใจแก่ทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆ อาชีพ ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน