บจ. พี ไอ อินดัสทรี บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และ บจ. เคมี อินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 20 ชุด ให้แก่ศูนยช์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต. หนองบัว จ.ระยอง เพื่อสนับสุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี บางบุตร จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา