กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็นหนึ่งใน 31 องค์กรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น 3 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทน บจ. พี ไอ อินดัสทรี, คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทน บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส, คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ เป็นผู้แทน บจ. พัฒนาธุรกิจสากล และ คุณอดิศักดิ์ มั่นคง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทน บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม