กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนในการจัดโครงการวิ่งระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ “MWIT Run Together Bond Forever” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม โดยมี คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการ ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบโล่เกียรติคุณจาก ดร.วรวงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์