บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส สาขาระยอง บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินร่วมกับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมี นายสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬากลางตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้