กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส สาขาระยอง บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณชายเขาน้ำตกเขาพนมสาทร์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง