กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง คลองขอนลาย จ.ระยอง

            บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลีเมอร์ส บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง ขุดลอกผักตบชวากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ณ คลองขอนลาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งกิจกรรมจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566