คุณวัชระ อาสนไพบูล รองประธานกรรมการ ด้านการบริหารจัดการโรงงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง ประกอบด้วย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 203,600 บาท โดยมี คุณประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านค่าย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมรับมอบและต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา