กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในวันที่ 30 พฤศจิการยน 2565 โดยมี พลอากาศตรนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโชค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็นตัวแทนรับมอบ