คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้ามอบงบสนับสนุนและอุปกรณ์การศึกษาในโครงการ Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต ได้แก่ ทุนการศึกษานักเรียน 16 ทุน งบสนับสนุนอาหารกลางวัน หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่ารวม 60,500 บาท ในงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมี คุณประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย คุณณัฐภัทร ชำนาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) คณะครูและบุคลากรโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา