วันที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นตัวแทนรับมอบ