วันที่ 19 ส.ค. 64 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ มอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย พร้อมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมประจำหน่วยฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดย คุณธันวา จรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจ.ไทย-นิฮอน ซีลส์