กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดแกลอนเติม จำนวน 80 แกลลอน ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดย คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี และคณะ เป็นผู้แทนมอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบใหม่นี้ได้กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ หลายพื้นที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุม ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันไม่เพียงแค่ในกรุงเทพและปริมลฑล นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทและการ์ดไม่ตก เพื่อความปลอดภัยไกลโควิดทั้งต่อตัวเอง คนรอบข้างและคนในครอบครัว