กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยการมอบ หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT SAN แก่ อบต.ละหาร จ.ระยอง, อบต.หนองบัว จ.ระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ.ศรีราชา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ชลบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้วก็ตามแต่เราก็ไม่ควรประมาท การ์ดอย่าตก! เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหม่