กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บจ.เฟลตัน และโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบของขวัญและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กในต่างจังหวัด โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน เช่น อุปกรณ์กีฬา, สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
      กิจกรรมในครั้งนี้นำทีมโดย คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ นำตู้หนังสือพร้อมหนังสือรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ของเล่น จากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายไปร่วมบริจาค นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมและกิจกรรมสันทนาการที่จะมอบความสุข
สนุกสนานให้แก่น้องๆ ด้วย