เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 8 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  และมีพิธีมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ  และ กิจกรรม Play Station เพ้นท์แก้ว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรุณ  จงกุลมณี  เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้