เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 5 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณจุฑารัตน์ พันธ์ไม้ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นอกจากมอบตู้หนังสือเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีกิจกรรม Play Station การทำเสื้อมัดย้อม ที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจให้แก่น้องๆ อีกด้วย