เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

และได้จัดพิธีมอบตู้หนังสือครั้งที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ชลบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ผู้แทนรับมอบโดย คุณสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้แทนรับมอบโดย คุณประไพ พ้นภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นอกจากมอบตู้หนังสือเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีกิจกรรม Play Station ของนักศึกษาฝึกงาน Polymer Technology Summer Camp, Boot Camp และ Calibration & Robotics  ที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจให้แก่น้องๆ อีกด้วย