คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหาร  เข้ามอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา มูลค่ารวม 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นตัวแทนรับมอบ